Služby

Úvodní konzultace

Při prvním pohovoru s klientem se společně dohodneme, jaké jsou jeho představy a cíle, co by chtěl na své postavě změnit a společně nastavíme úroveň jeho tréninkových sekcí. Po tomto pohovoru následují vyšetření na zkrácené a ochablé svalstvo, stav páteře a držení těla. Na základě těchto výsledků vypracuji tréninkový plán, návrh jídelníčku a případně další specifické pohybové aktivity.

Cvičební plán

Pro každého klienta podle výsledku vstupní diagnostiky vypracuji tréninkový plán, který je šitý na míru i podle individuálních představ a cílů klienta. Nestane se, že by došlo k přetrénování, nebo patologické bolestivosti svalstva, často způsobené neodborným vedením.

Stravovací plán

Stravovací návyky jsou základním kamenem úrazu většiny lidí. Na správné a vyvážené stravě záleží ůspěch každé pohybové aktivity a jen samotným cvičením v posilovně, nebo tělocvičně nedosáhneme požadovaného výsledku. Součástí mé práce s klientem je pochopitelně i vypracování návrhu stravovacího režimu a jídelníčku. Dnešní uspěchaná doba sice zrovna neoplývá hodinami volna na jídlo v pracovním procesu, ale nijak nezoufejte. Zdravý jídelníček není o speciálních prodloužených pauzách na jídlo,ale o častějším přísunu drobnějších energií po celý den.

Kompenzační cvičení

Je založeno na poznatcích funkční anatomie a pohybové léčby. Jednostranná zátěž vede k přetížení pohybového aparátu, ke svalovým dysbalancím a bolestivým stavům zejména páteře. Správně prováděná kompenzační cvičení těmto stavům předchází nebo je upravuje. Při nesprávném pohybovém režimu vzniká svalová nerovnováha - dysbalance. Některé svalové skupiny se zkracují, jiné ochabují. Tyto změny ovlivňjí činnost kloubů a páteře, mění pohybové návyky a posléze způsobují bolesti pohybového systému. Zvyšují též riziko jeho přetížení a poškození úrazem. Správně prováděným kompenzačním cvičením můžeme udržet či opět získat správnou délku svalů, zabránit ochabnutí resp. posílit již ochablé svalové skupiny a získat správné pohybové návyky, resp. stereotypy.